skip to Main Content

Proč studovat kulturní antropologii?

• Porozumíte problémům současného světa
Sledujete internet, noviny, televizi? Všímáte si aktuálních témat, jako jsou „migrační krize“, „islám v Evropě“, „integrace menšin“ nebo „subkultury v Česku“? Jak jim rozumět, jak o nich diskutovat: to a mnoho dalšího se dozvíte při studiu kulturní antropologie!

• Antropologie otevírá nové obzory
Poznáte, že zajímavá antropologická témata najdete i ve svém nejbližším okolí. Zjistíte, že české město nebo vesnice si v mnohém nezadají s lokalitami v Africe nebo v Oceánii. Získáte však možnost podívat se během studia i do zahraničí.

• Budete spolupracovat s odborníky v terénu
Naši pedagogové zapojují studenty do výzkumných projektů. Studium antropologie u nás neprobíhá jen v posluchárnách a v knihovnách, budoucí antropology systematicky vedeme k práci v terénu: to je nutná součást studia kulturní antropologie. Učte se výzkumné postupy od odborníků přímo v terénu a získejte cennou praxi!

• Očekáváte od studia víc? Zapojte se do studentských aktivit na katedře. Možností je mnoho: od katederního časopisu Kapsa  přes studentské grantové soutěže až po účast na konferencích – a to nejen tady v Olomouci.

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské prezenční studium kulturní antropologie, a to jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími obory v rámci Filozofické fakulty i dalších fakult – stačí se podívat na aktuální nabídku na webu univerzity. Výběr je opravdu bohatý!

• Po úspěšném ukončení bakalářského stupně můžete u nás pokračovat magisterským dvouoborovým prezenčním studiem kulturní antropologie.

• následně po úspěšném ukončení magisterského stupně lze pokračovat na doktorské studium kulturní antropologie

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Kulturní antropologie je součástí jednoho z největších sociálně-vědních pracovišť v České republice: Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci.

• Naši vyučující pracují na zajímavých domácích i mezinárodních výzkumných projektech – budete mít jedinečnou příležitost s nimi spolupracovat a získáte tak neocenitelnou praxi.

• Naše univerzita má tradici – budete studovat na druhé nejstarší univerzitě v českých zemích.

• Spolupracujeme s řadou zahraničních odborníků a přinášíme do výuky ta nejaktuálnější témata, kterými se právě teď zabývají kulturní antropologové na předních pracovištích ve světě.

• Spolupracujeme také s neziskovými organizacemi, ale i s radnicemi a magistráty, s krajskými a dalšími státními úřady.

• Naše katedra má síť zahraničních partnerských univerzit, kde můžete strávit semestr studiem,  ale i sbíráním neopakovatelných zkušeností a zážitků.

• Budete součástí sehraného kolektivu studentů a pedagogů, který je založen na dobrých vztazích a spolupráci.

• Naši učitelé a pracovníci studovali, bádali a přednášeli ve Spojených státech, v Indii, ale i třeba v Papui-Nové Guineji, v Beninu nebo v Japonsku: naše zkušenosti a poznatky jsou samozřejmou součástí výuky!

• Na naši katedru zveme odborníky ze zahraničí, pořádáme speciální přednášky a mezinárodní konference.

• Zlepšíte si u nás své komunikační a jazykové schopnosti díky výběrovým kurzům v angličtině.

• Kde zjistíte více o tom, co se u nás děje?

Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

Jak se k nám dostanete?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

• S kulturní antropologií se neztratíte: získáte schopnosti a dovednosti, s nimiž se lze uplatnit v řadě zaměstnání. Kriticky uvažovat o širokém spektru problémů, získávat data, vyhledávat informace, orientovat se v nich, hodnotit je, třídit a zpracovávat, aktivně řešit komplexní úkoly – to ocení každý zaměstnavatel!

• Jako absolventi kulturní antropologie získáte uplatnění ve státní správě, v místních samosprávách nebo v nevládních či neziskových organizacích.

• Díky svým schopnostem a dovednostem můžete pracovat jako experti ve výzkumných institucích, v sociální sféře či v oblasti kultury, v médiích nebo ve vzdělávacích institucích a uplatníte se i v komerčních firmách.

• Stanete se specializovanými odborníky v kulturní antropologii: to samozřejmě dovoluje pokračovat ve vědecké práci v tomto oboru.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Jaroslav Šotola
zkoumá romské komunity na Slovensku, orální historii Sudet a zabývá se i metodologií terénního antropologického výzkumu, proto jej potkáte hlavně v kurzech zaměřených na dějiny antropologie a na metody antropologického výzkumu.

Jakub Havlíček
zkoumá nejen roli tradičních náboženství v současné české společnosti, ale zabývá se i antropologickými tématy ve spojení s japonskou kulturou a společností. Přednáší kromě jiného o náboženských tradicích světa či o vizuální antropologii a antropologii a filmu.

Hana Horáková
dlouhodobě se věnuje výzkumu kultury a budování národa postapartheidní Jihoafrické republiky. Zabývá se rovněž transformací venkova s ohledem na turismus jako faktor rozvoje. V teoretické rovině se zabývá teoriemi kultury ve společenských vědách. Můžete se s ní setkat např. v kurzech Antropologie času a prostoru nebo Historie a teorie antropologického myšlení.

Kateřina Mildnerová

zabývá se současnou náboženskou scénou subsaharské Afriky, tj. studiem magie, čarodějnictví, tradičního náboženství a afrických nezávislých křesťanských církví. V současné době se zabývá tématem osudů namibijských Čechů žijících v Namibii. Přenáší kurzy týkající se rituálu, antropologie umění, historie a současnosti subsaharské Afriky.

Daniel Topinka

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top